Lilla sparvens kommunitet

 

Vision

Att leva Guds kärlek, vittna om Guds kärlek.
Att leva det benediktinska livet – kristet liv format av Benedikts klosterregel – i en konkret gemenskap.

Ledord
 • Benediktinsk
  Genomtänkt dygnsrytm och goda rutiner, bland annat tidebön i någon form
  Strävan efter fred i alla relationer, öva lyssnande och inbördes lydnad
  Gästfrihet, inklusive att välkomna gäster för retreat och andlig vägledning.
 • Kontemplativ/monastisk
  Viss del av dygnet råder tystnad för att ge rum för den inre dialogen med Gud
  Var och en uppmuntras till daglig tyst bön och andlig läsning
  Strävan efter ett liv som främjar det inre livet/hjärtats mognad/kärlekens växt
 • Ekologisk
  En omsorg om skapelsen som tar sig uttryck på olika sätt, små och stora
  Inspirera andra till ekologisk omställning
  Utveckla och formulera ekoteologi och ekoandlighet
Viktiga inspirationskällor

Den helige Benedikts klosterregel
Ignatius andliga övningar
Omställningsrörelsen

Tankar om gemenskapens struktur och ekonomi

En gemenskap för par, singlar och celibatärer.
Urskiljning för nya, potentiella medlemmar genom de andliga övningarna, samt väl tilltagen tid att leva med gemenskapen för att pröva.
Vi vill fatta beslut genom bön och lyssnande, med de första jesuiterna som förebild.
Alla medlemmar bör ha en egen inkomst, och lägga en del av den i den gemensamma kassan. Arbete utanför kommuniteten bör vara på deltid, för att möjliggöra fullt engagemang i det gemensamma livet.