Kapitel 4 vers 1–21

Först och främst: älska Herren Gud, av allt hjärta, av all själ, av all kraft.

Därnäst: sin nästa såsom sig själv.

Därnäst: inte dräpa. Inte begå äktenskapsbrott. Inte stjäla. Inte ha begär. Inte bära falskt vittnesbörd. Hedra alla människor. Inte göra mot någon annan vad man själv inte skulle vilja bli utsatt för.

Förneka sig själv för att följa Kristus. Tukta sin kropp. Inte söka njutningar. Älska fastan.

Bistå de fattiga. Kläda de nakna. Besöka de sjuka. Begrava de döda. Hjälpa de nödställda. Trösta de sörjande.

Göra sig främmande för denna tidsålders gärningar. Ingenting föredra framför kärleken till Kristus.

Kapitel fyra kallar Benedikt för ”De goda gärningarnas verktyg”. Till största delen är det citat från bibeln som ”staplats” på varandra. Man skulle kunna diskutera varför Benedikt väljer just dessa citat och utesluter andra. Man skulle kunna fundera på varför han skriver dem i just den här ordningen, på just den här platsen i regeln. Men man kan också bara låta dem vara som de är och istället fundera på om det är något ord eller någon mening som talar in i våra liv just nu.

En sak behöver ändå kommenteras. Det är vers 21 som är den sista meningen i ovanstående stycke. Den kan också översättas på följande sätt: Ingenting föredra framför Kristi kärlek. I den latinska grundtexten står det ” Nihil amore Christi praeponere” och det är lite oklart om det syftar på Kristi kärlek till oss eller på vår kärlek till Kristus. Men det är troligt att det syftar på Kristi kärlek till oss eftersom det då blir en parallell till den föregående versen. Det är Kristi kärlek till oss som ska vara både vår motor och vårt riktmärke. Både det som gör att vi orkar och vågar göra andra val än det som är norm i vårt samhälle just nu och det som vi får låta vägleda oss i vardagen. Om vi låter Kristi kärlek istället för tex. jantelagen eller viljan att tjäna mer pengar, styra våra val och handlingar så bidrar vi till ett mer kärleksfullt samhälle och även ett mer kärleksfullt liv för oss själva.

 

 

Share: