Kapitel 4 vers 22–28

Inte ge vreden fritt lopp.

Inte hysa agg.

Inte bära svek i hjärtat.

Inte bjuda falsk frid.

Inte överge kärleken.

Inte gå ed, för att inte begå mened.

Tala sanning av hjärtat och med munnen.

Uppräkningen av verktyg för goda gärningar fortsätter. En engelsk översättning som tydliggör vad det handlar om är följande:

You are not to act in anger or nurse a grudge. Rid your heart of all deceit. Never pretend to be at peace with another when you are not, nor turn away when someone needs your love. Bind yourself to no oath lest it prove false but speak the truth from heart and mouth.”

Känslorna får finnas, även ilskan och om det är så att vi är arga eller upprörda på någon så behöver det få erkännas och komma upp i ljuset. ”Att lägga locket på” är inte Benedikts modell. Men samtidigt kan inte ilskan och vreden få styra våra handlingar, det blir sällan bra för någon.

Ett sätt att hantera sina känslor är att känna efter var de känns i kroppen och sen vara närvarande med sin uppmärksamhet där och försöka känna känslan så mycket som möjligt en stund. Sen kan man fråga; känsla vad vill du säga mig? Ofta dyker det då upp tankar som hjälper en att se något viktigt om sig själv eller den situation som man befinner sig i. Efter det brukar styrkan i känslan avta något och det kan vara möjligt att prata med andra om saken på ett konstruktivt sätt.

 

Share: